Kind in Vertrouwen

Omgaan met kinderen vanuit vertrouwen, verbinding, respect en gelijkwaardigheid

Visie

Kinderen worden geboren in een wereld die nieuw voor hen is. Gelukkig hebben kinderen van nature een enorme nieuwsgierigheid en drang om te leren. Kinderen maken een enorm groeiproces door. Toch zijn kinderen reeds van voor de geboorte volwaardige mensen, aangezien elk kind reeds een uniek persoon is met gevoelens en behoeften.

Als een kind ervaart dat hij er helemaal mag zijn zoals hij is, dan komt de unieke persoon van het kind het best tot uiting. Het kind nu en de toekomstige volwassene gaat dan tevreden door het leven met een positief zelfbeeld, zelfaanvaarding en een goeie dosis zelfvertrouwen. Het gevoel van het kind er helemaal te mogen zijn kan groeien door:

 • Vertrouwen in de mogelijkheden en keuzes van het kind. Hierdoor vertrouwt het kind zichzelf en treedt hij de wereld vol vertrouwen tegemoet.
 • Verbinding tussen kind en volwassene. Als de volwassene in verbinding is met wat er in hem leeft, dan kan hij verbinding maken met wat er leeft in het kind. Verbinding schept ruimte om keuzes te maken die tegemoet komen aan de behoeften van zowel kind als volwassene. Hierdoor ervaart het kind een warme relatie met de volwassene en kan het kind zelf vanuit verbinding tegemoet treden met anderen.
 • Respect voor de hele persoon van het kind, met al zijn gevoelens, behoeften, gedragingen, mogelijkheden, beperkingen, keuzes en voorkeuren. Zodat het kind zichzelf aanvaard en respectvol omgaat met anderen.
 • Gelijkwaardigheid tussen kind en volwassene. Dit houdt in dat de volwassene evenveel belang hecht aan zijn eigen behoeften als aan de behoeften van het kind. Hierdoor ervaart het kind zichzelf als een volwaardig mens en kan het kind anderen vanuit gelijkwaardigheid tegemoet treden.

De relatie tussen volwassene en kind is een relatie tussen mensen. In zo'n intermenselijke relatie zijn er soms conflicten, kunnen er harde woorden vallen, doet of zegt het kind of volwassene soms iets, waar hij later spijt van heeft, kan een goede intentie helemaal anders uitdraaien. Heftige emoties kunnen er voor zorgen dat we enkel gefocust zijn op wat we zelf willen en daarbij de behoeften van de ander volledig negeren. Al deze moeilijkheden horen bij een normale intermenselijke relatie. De uitdaging ligt erin om bewust te worden van deze momenten en om telkens opnieuw te kiezen voor vertrouwen, verbinding, respect en gelijkwaardigheid. Hierdoor kunnen de wonden helen en groeit de relatie verder.

Kind in Vertrouwen kiest ervoor om ook met volwassenen om te gaan vanuit vertrouwen, verbinding, respect en gelijkwaardigheid. Zodat ook volwassenen kunnen ervaren dat ze er helemaal mogen zijn. Bovendien, hoe groter je eigen gevoel er te mogen zijn, hoe eenvoudiger het wordt om ook zo met anderen om te gaan.

Aanbod

Stijn ondersteunt (toekomstige) ouders, leerkrachten, opvoeders en kindbegeleiders om vanuit vertrouwen, verbinding, respect en gelijkwaardigheid met kinderen en jongeren om te gaan. Enerzijds door de innerlijke basis van zelfvertrouwen, zelfverbinding en een positief zelfbeeld bij ouders en opvoeders te doen groeien. Anderzijds door het aanbrengen van kennis en het oefenen van vaardigheden.

Tevens begeleidt Stijn gezinnen, kinderen, ouders en opvoeders om hun zelfbeeld, zelfvertrouwen en de onderlinge relaties te verstevigen. Empathie vormt hierbij steeds de basis. Bij kinderen gebruikt Stijn meestal spel als methodiek.

Spelcounseling / speltherapie

Spelcounseling is aangewezen voor kinderen die last hebben van een sociaal-emotioneel probleem, zoals angsten, zich niet goed in zijn vel voelen, agressief gedrag, traumatische ervaring meegemaakt, moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, ... .

Spel is de taal van het kind. In het spel uit het kind die dingen die er op dit moment bij hem leven. Met behulp van de therapeut kan het kind in het spel de moeilijkheden waarmee hij zit, uiten en verwerken. Vervolgens kan het kind alternatieve gedragingen ontdekken en uitproberen.

Leeftijd: Van 3 tot 12 jaar. Voor jongeren is er empathische begeleiding, waarbij ook spel kan gebruikt worden.

Praktisch: Eén spelsessie duurt 50 minuten. De spelsessies vinden wekelijks plaats. Om de 5 spelsessies is er een oudergesprek van één uur. De spelsessies en oudergesprekken vinden plaats bij mij thuis.

Prijs: 50 euro voor een spelsessie en 50 euro voor een oudergesprek. Cash te betalen of via mobile banking app.
Ik zou graag hebben dat iedereen kan gebruik maken van spelcounseling. Als de prijs een obstakel vormt, neem dan gerust contact op, zodat we kunnen zoeken naar een oplossing.

Ouderbegeleiding / opvoedingsondersteuning

 • Zou jij graag meer harmonie willen in je gezin?
 • Frustreert het je hoe je kinderen zich gedragen?
 • Twijfel je of je wel een goede ouder/opvoeder bent?
 • Voel je je radeloos hoe je kan omgaan met een bepaalde situatie?
 • Reageer je tegen een kind op een manier waar je achteraf spijt van hebt?
 • Zit je met eigen pijnen die het opvoeden bemoeilijken?
 • Zijn er andere levensthema’s die het opvoeden bemoeilijken?
 • ...

Een ouderbegeleiding kan je hierin ondersteunen. De ouderbegeleiding vertrekt van waar jij mee zit, waar jij in vastloopt. Eerst gaan we uitdiepen waar de moeilijkheden zitten en wat er voor jouw belangrijk is. Zodat je helderheid, inzicht en misschien al wat opluchting ervaart. Vervolgens volgen we 2 sporen. Enerzijds verder uitdiepen, een plaats geven en verwerken van gevoelens, pijnen en frustraties, kortom van alles wat erin je leeft als ouder. Dit creëert meer innerlijke rust en vertrouwen om er als stabiele ouder te staan. Het 2de spoor is op zoek gaan naar concrete acties en vaardigheden die je kan toepassen in de dagdagelijkse opvoedingspraktijk. Deze zijn afgestemd op wat jij nodig en haalbaar acht. In de ouderbegeleiding kunnen we die vaardigheden reeds oefenen bijvoorbeeld d.m.v. een rollenspel. Beide sporen kunnen aan bod komen, jij bepaalt waar de focus ligt.

Praktisch: Eén sessie duurt standaard 1,5 uur. Dit kan aangepast worden afhankelijk van jouw noden. Het aantal sessies en de frequentie is afhankelijk van waar je behoefte aan hebt. De sessies kunnen bij mij thuis of via videoconferentie plaatsvinden.

Prijs: 75 euro per anderhalf uur. Cash te betalen of via mobile banking app.
Ik zou graag hebben dat iedereen kan gebruik maken van ouderbegeleiding. Als de prijs een obstakel vormt, neem dan gerust contact op, zodat we kunnen zoeken naar een oplossing.

Empathische begeleiding / Empathische coaching

Bij een empathische begeleiding krijg je de volle individuele aandacht om je hart te luchten. Je bepaalt zelf waarover je wil spreken tijdens de sessie. Empathie is een speciale manier van aandachtig luisteren zonder te oordelen. Door empathie krijg je verbinding met wat er in jezelf leeft. Je ontdekt de diepere lagen die onder je ervaring en gedachten zitten. Zo kan empathie in de eerste plaats opluchten en je meer innerlijke rust en ruimte geven. Mogelijks zorgt empathie voor nieuwe inzichten en concrete ideeën om uit te proberen. Binnen een empathische begeleiding kunnen ook oefeningen gedaan worden om innerlijke processen uit te werken of om je relatie met een ander uit te diepen. Hierbij kan teven gebruik gemaakt worden van zandbakspel. Bij een empatische begeleiding stem ik volledig af op wat bijdraagt aan jouw persoonlijke groei.

Empathische begeleiding kan bijdragen aan je leven als je

 • stress, angst, verwarring, frustratie, boosheid, pijn, schuld, schaamte of depressieve gevoelens ervaart over eender welk onderwerp in je leven.
 • zit met een onopgelost conflict met een ander of in jezelf
 • moeilijkheden ervaart in de communicatie met anderen
 • voor een moeilijke beslissing staat
 • wil leven vanuit je eigen innerlijke kracht, i.p.v. je leven te ‘lijden’.

Praktisch: Eén sessie duurt standaard 1,5 uur. Dit kan aangepast worden afhankelijk van jouw noden. Het aantal sessies en de frequentie is afhankelijk van waar je behoefte aan hebt. De sessies kunnen bij mij thuis of via videoconferentie plaatsvinden.

Ik voel me warm en vervuld bij het geven van empathie. Op die manier kan ik bijdragen aan het leven van anderen en mag ik kennis maken en me verbinden met wat erin een ander leeft.

Prijs: 75 euro per anderhalf uur. Cash te betalen of via mobile banking app.
Ik zou graag hebben dat iedereen kan gebruik maken van empathische begeleiding. Als de prijs een obstakel vormt, neem dan gerust contact op, zodat we kunnen zoeken naar een oplossing.

Empathische begeleiding voor jongeren

Dit is gelijkaardig als de empathische begeleiding voor volwassenen, maar dan afgestemd op de specifieke noden van jongeren. Empathie is de basis van de begeleiding. Afhankelijk van de noden van de jongere en waar hij/zij voor kiest kunnen we ook met spel of creatief aan de slag gaan. Empathische oefenen en rollenspel behoren ook tot de mogelijkheden.

Empathische begeleiding kan bijdragen aan het leven van jongeren die:

 • zich niet goed in hun vel voelen.
 • het lastig hebben met een bepaalde situatie of wanneer er een moeilijke situatie zit aan te komen.
 • een onopgelost conflict hebben met zichzelf, een ouder, een leerkacht, een vriend/vriendin of iemand anders.
 • ...

Leeftijd: Vanaf 10 jaar. Jonger is spelcounseling meestal meer aangewezen.

Praktisch: Eén sessie duurt standaard 1 uur. Dit kan aangepast worden afhankelijk van de noden van de jongere. Het aantal sessies en de frequentie is afhankelijk van waar de jongere behoefte aan heeft. De sessies vinden plaats bij mij thuis.

Prijs: 50 euro per uur. Cash te betalen of via mobile banking app.
Ik zou graag hebben dat iedereen kan gebruik maken van empathische begeleiding. Als de prijs een obstakel vormt, neem dan gerust contact op, zodat we kunnen zoeken naar een oplossing.

Workshops en training omgaan met kinderen en jongeren

De trainingen, workshops en lezingen organiseer ik in eigen beheer of kan ik aanbieden in of via een school of organisatie. Voor mij is het belangrijk dat wat ik aanbied ook echt bijdraagt. Daarom is het mogelijk om in overleg een aanbod op maat samen te stellen. Bel of mail mij voor een offerte of meer informatie.

Verbindend communiceren met kinderen en jongeren

Ontdek hoe je met meer vertrouwen, verbinding en harmonie kan leven met kinderen en jongeren. Hierbij maken we gebruik van geweldloze communicatie (ook wel verbindende communicatie genoemd) ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Wat leeft er in jezelf? Wat leeft er in je kind? En hoe kan je dan keuzes maken die rekening houden met wat er belangrijk is voor jouw en voor je kind?
In deze trainingen werken we aan het inzicht, vaardigheden en bewustzijn van geweldloze communicatie. Aanvullend komen in de workshops ook Aware parenting, de kracht van spel en vertrouwen in kinderen aan bod. Aan de hand van eigen ervaringen oefenen we concrete vaardigheden zodat je deze kan uitproberen in je dagelijks leven.

Voor verbindend communiceren met kinderen en jongeren biedt Kind in Vertrouwen o.a. volgende trainingen aan:

 • Introductieavond verbinden met kinderen: Kennismaking met het inzetten van geweldloze communicatie in relatie met kinderen
 • Basistraining verbindend communiceren met kinderen en jongeren
 • Empathisch luisteren naar kinderen en jongeren
 • Omgaan met boosheid, verdriet en angst van je kind
 • Wat als je kind 'nee' zegt?
 • Voorbij straffen en belonen, samenwerken vanuit verbinding
 • Speels verbinden met kinderen
 • Eigen boosheid, onmacht, schuld en schaamte, wat doe je ermee?
 • Bemiddelen bij conflicten tussen kinderen en jongeren
 • Verbindend communiceren met baby's en peuters

Het is tevens mogelijk om in overleg een aanbod op maat samen te stellen.
Agenda:
Introductie op de Levensbloem: zondag 25 augustus
Introductie: maandag 9 september
Basistraining: maandag 16, 23 en 30 september en maandag 7 en 14 oktober 2019

Dit is mijn lichaam! Respectvol omgaan met het lichaam van kinderen.

Je lichaam is iets heel persoonlijks. Je wil zelf beslissen wat er met je lichaam gebeurt. Ook kinderen willen dit. In deze workshop ontdek je waarom die lichamelijke autonomie zo belangrijk is. In het kader van #metoo bekijken we hoe je respectvol kan omgaan met aanraking en persoonlijke grenzen van kinderen. Zo fungeer je als voorbeeld en draag je bij aan de weerbaarheid van kinderen om 'nee' te zeggen tegen ongewenste aanraking of uitlatingen. Hoe kan je kinderen de ruimte geven om zelf keuzes te maken omtrent hun lichaam? In deze workshop kunnen o.a. aanraking, naar wc gaan, eten, kleren en slapen aan bod komen.

De kracht van spel

Tijdens deze lezing neemt Stijn je mee in de wondere wereld van spelen. Spelen is wat kinderen van nature doen. Maar waarom spelen kinderen? Zomaar als tijdverdrijf? Nee, toch niet. Door te spelen leren kinderen ontzettend veel, worden ze sociaal vaardiger en verwerken ze ervaringen. Tot slot bekijken we hoe we spelen nog meer tot zijn recht kunnen laten komen?

Workshop relatiespelen met ouder en kind

Heb je zin om lekker samen te spelen met je kind en tevens de relatie met je kind te verstevigen? In deze actieve workshop probeer je al doende allerlei toffe relatiespelen uit samen met je kind. De uitleg en begeleiding van de spelen gebeurt met de nodige fantasie. En de ouders worden gecoacht om zo veel mogelijk afstemming, verbinding en plezier te creëren. Het plezier bij zowel ouder als kind is belangrijk, samen plezier maken brengt je dichter bij elkaar. Deze workshop is voor ouders, grootouders, plusouders of pleegouders samen met hun kind tussen 3 en 7 jaar. Een volledige reeks omvat 10 sessies van anderhalf uur.

Orvita Kampen

Kampen waar kinderen echt zichzelf kunnen zijn

Op dit kamp mogen kinderen helemaal zichzelf zijn en ze krijgen volop de ruimte hun eigen dag in te vullen en om vrij te spelen. Tegelijk werken we aan een gemeenschap waar ieder kind zich thuis voelt en waar met ieders behoeften maximaal rekening wordt gehouden.

Kinderen voelen zich het best in hun vel als ze kunnen doen waar ze echt voor kiezen. Dan doen ze dit met enthousiasme en genieten ze ervan. Bovendien steken ze er dan het meest van op. Daarom bepalen kinderen zelf hoe ze hun dag invullen. ‘s Morgens komen de kinderen samen om te delen welke activiteiten gevraagd en aangeboden worden. Van hieruit ontstaan verschillende activiteiten die organisch verder groeien doorheen de dag. We kunnen gaan knutselen, voetballen, spelletje, bosspel of toneel spelen, kampen bouwen, een heuse fantasiewereld creëren, een verhaal schrijven, samen koken,… Wat er ook bij de kinderen leeft en waarvoor de mogelijkheden er zijn.

Om de zorg voor de groep en de aandacht voor ieder kind te waarborgen werken we met een kleine groep kinderen. Zo hebben de begeleiders de tijd om echt te luisteren naar de gevoelens, ideeën en verhalen van de kinderen en om hier volopmee rekening te houden.

De twee begeleiders zijn getraind in verbindende communicatie, een vorm van communicatie die naar gevoelens en behoeftes luistert en op basis daarvan naar oplossingen zoekt. We zoeken in een conflict dus niet naar wie gelijk had en wie gestraft moet worden. We gaan ervan uit dat iedereen handelt vanuit zijn behoeften en niet uit slechte wil.

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar. Een groep met gemengde leeftijden is een meerwaarde. Zo kunnen oudere kinderen zorgen voor jongere en jongere kinderen kunnen veel leren van oudere.

Meer info en inschrijven via orvita.be

Agenda

Workshops en trainingen

Verbinden met kinderen (introductieavond)

Wil je graag meer harmonie ervaren in je gezin? Zou je graag evolueren van conflict naar een warm samenzijn met je kind? In deze workshop laat ik je kennismaken hoe verbindende communicatie kan bijdragen aan de relatie met je kind. Verbindende communicatie toont ons de weg hoe we verbinding en samenwerking kunnen creëren die gebaseerd is op intrinsieke motivatie van zowel ouder als kind. Verbindende of geweldloze communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg.
Bij verbindende communicatie vertrek je van wat erin jezelf leeft en wat er leeft bij je kind. Vervolgens kijk je hoe de behoeften van beide met elkaar verbonden kunnen worden zodat dit het leven van jouw en je kind verrijkt. Zelf ervaar ik reeds vele jaren hoe verbindende communicatie een krachtige manier is om de band met kinderen te versterken, om respectvol te gaan staan voor mijn eigen behoeften en om echt rekening te houden met kinderen zonder over me heen te laten lopen.
In deze workshop zetten we de eerste stappen om wat er belangrijk is voor mij te communiceren zonder te dreigen, te belonen of te straffen. En luisteren we naar wat het kind ECHT wil zeggen, ongeacht de manier waarop het dit communiceert.
We gaan concreet aan de slag met eigen ervaringen.
Voor iedereen die met kinderen leeft of werkt.

zondag 25 augustus van 19u tot 21u (op de Levensbloem)
Deze workshop geef ik op de levensbloem in Gent. 25 augustus is het co-creatiedag met allerlei activiteiten voor jong en oud. In de namiddag is er tevens Orvita Kinderruimte.
Locatie: De levensbloem, Lübeckstraat 1, 9000 Gent
Prijs: Vrije bijdrage

maandag 9 september van 19u30 tot 22u (bij Kind in Vertrouwen thuis)
Locatie: Edegemsestraat 55, 2640 Mortsel
Prijs: 20 euro
Inschrijven: mail sturen naar: stijn@kindinvertrouwen.be


Verbindend communiceren met kinderen – basistraining

 • Zou je graag constructiever willen omgaan met 'lastige' gedrag, een woedeaanval of een huilbui?
 • Schreeuw je soms tegen je kind, terwijl je dat eigenlijk niet zou willen?
 • Zou je meer harmonie willen ervaren in de relatie met je kind?

In deze training van 5 avonden ontdek je hoe je met meer vertrouwen en verbinding kan omgaan met kinderen, zowel in 'lastige' situaties als om het contact met je kind te versterken. Hiervoor maken we gebruik van geweldloze communicatie (ook wel verbindende communicatie genoemd) ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Bij verbindende communicatie vertrek je van wat erin jezelf leeft en wat er leeft bij je kind. Vervolgens kijk je hoe de behoeften van beide met elkaar verbonden kunnen worden zodat dit het leven van jouw en je kind verrijkt. Zelf ervaar ik reeds vele jaren hoe verbindende communicatie een krachtige manier is om de band met kinderen te versterken, om respectvol te gaan staan voor mijn eigen behoeften en om echt rekening te houden met kinderen zonder over me heen te laten lopen.
Deze training is bedoeld om een basis inzicht en beginnend bewustzijn van geweldloze communicatie te creëren. Aan de hand van eigen ervaringen oefenen we concrete vaardigheden zodat je deze kan uitproberen in je dagelijks leven.

In deze training leer je o.a.:

 • Bewustwording van je eigen gevoelens en behoeften en die van je kind.
 • Hoe je verbindende communicatie kunt inzetten om de relatie met je kind te versterken.
 • Hoe je constructief kan omgaan met 'lastige' situaties.
 • Aandacht te hebben voor de gevoelens en behoeften van je kind, zonder je eigen grenzen uit het oog te verliezen.
 • Alternatieven om om te gaan met 'moeilijk' gedrag of 'heftige' emoties zonder te dreigen, straffen of belonen.
 • Op te komen voor wat je zelf graag wil zonder gebruik te maken van straf, beloning, dwang of angst.

Voor wie: Voor (toekomstige) ouders, leerkrachten, opvoeders, kindbegeleiders, kortom voor iedereen die met kinderen leeft of werkt. Zowel voor mensen die de eerste stappen zetten met geweldloze communicatie, als die reeds al wat ervaring hebben.
Trainer: Stijn De Neve
Data: maandag 16, 23, 30 september en maandag 7 en 14 oktober 2019
Uren: telkens van 19u30 tot 22u
Prijs: 150 euro
Locatie: Edegemsestraat 55, 2640 Mortsel
Inschrijven: mailen naar stijn@kindinvertrouwen.be
Meer info: stijn@kindinvertrouwen.be of 0494 33 16 67


Orvita Kampen

Op dit kamp mogen kinderen helemaal zichzelf zijn en ze krijgen volop de ruimte hun eigen dag in te vullen en om vrij te spelen. Tegelijk werken we aan een gemeenschap waar ieder kind zich thuis voelt en waar met ieders behoeften maximaal rekening wordt gehouden.

Leeftijd: Voor kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar. Een groep met gemengde leeftijden is een meerwaarde. Zo kunnen oudere kinderen zorgen voor jongere en jongere kinderen kunnen veel leren van oudere.

Orvita kamp: 28 tot 31 oktober 2019


Uren: dagelijks van 9u tot 17u
Locatie: Textielstraat 17, Gent. Een tof huis in Gent in de buurt van groen. Een lieve speelse hond en poes houden ons gezelschap.
Prijs: 140 EUR (4 dagen), boterhammetjes meebrengen, tussendoortjes worden voorzien.
Meer info en inschrijven

Stijn De Neve

Omgaan met kinderen

Ik werk al 15 jaar met veel enthousiasme met kinderen in diverse settings o.a. in de scouts, op het speelplein, opvang baby's en peuters, in de buitenschoolse kinderopvang en in democratisch onderwijs. Al snel begon ik mijzelf mijn eerste levensvraag te stellen: “Hoe kan ik met kinderen omgaan zodat kinderen volledig tot hun recht komen?”

Onderwijs

Gedurende de opleiding kleuteronderwijs ontstond mijn tweede levensvraag: “Hoe ziet onderwijs eruit waarbij kinderen zichzelf kunnen zijn en hun mogelijkheden volop tot ontplooiing komen?” Meer dan een jaar heb ik elke dag nagedacht over een antwoord op deze vraag. Vervolgens las ik op het internet over democratisch onderwijs. Tot mijn verbazing sloot mijn antwoord hier naadloos op aan. In 2010 heb ik de democratische school, Sudbury School Gent, mee opgericht en daar enkele jaren gewerkt. Daarnaast ga ik jaarlijks naar de EUDEC (European Democratic Education Community) conferentie en heb ik diverse democratische scholen in Europa bezocht of er gewerkt. Ondertussen blijft mijn antwoord op mijn tweede levensvraag verder groeien.

Geweldloze communicatie

Sinds 2009 verrijkt geweldloze communicatie mijn leven. Verbindende communicatie geeft me zicht op wat erin mezelf leeft en wat er in de ander leeft, om zo te komen tot oplossingen die verrijkend zijn voor iedereen. Dagelijks ervaar ik de waarde hiervan voor mezelf en in relatie met kinderen en volwassenen. Ik blijf mij hierin verdiepen door intense trainingen te volgen, mee te doen met oefengroepen, boeken te lezen en door het dagelijks te gebruiken.

Spelen

Verder intrigeert het thema “spelen” me. Naast dat ik zelf graag speel, heb ik me verdiept in wat spelen is en hoe spel bijdraagt aan leren, sociale relaties en emotionele verwerking. Vanuit deze interesse heb ik tevens de opleiding cliënt-centered spelcounseling gevolgd om kinderen met sociaal-emotionele moeilijkheden te ondersteunen.

Ondersteunen van ouders, leerkrachten, opvoeders en kindbegeleiders

Als je met kinderen werkt, dan kom je dagelijks in contact met ouders. Kinderen groeien namelijk op in een gezin. Daarom zijn gezinnen en vooral de ouder-kindrelatie me enorm gaan boeien. Vanuit deze interesse volgde ik de opleiding gezinswetenschappen. Aansluitend begon het te kriebelen om ouders, leerkrachten, opvoeders en kindbegeleiders te ondersteunen om met kinderen om te gaan en mijn inzichten en ervaringen te delen. Hieruit is Kind in Vertrouwen gegroeid.

Contact

Stijn De Neve

0494 33 16 67
Mortsel